Amaç ve Kapsam

MMMJournal, kapsadığı alanlardaki yeni gelişmeleri, tespitleri, çalışmaları ilgi duyan bilimsel camiaya ulaştırma amacındadır.