Yayıncı

İmtiyaz Sahibi : Khorram Manafidizaji

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Amaneh Manafidizaji

Editör : Gültekin Gürçay

e-ISSN : 2822 - 6879